Κυριακή, 22 Δεκεμβρίου 2013

Εκτελούνται ΈργαΠύργος Ελέγχου: 
Ένα Αέναο Σχέδιο Διάπλασης των Παίδων και των Ενηλίκων. 
Από τον Στυλιανό Τζιρίτα και τον Γιώργο Ίκαρο Μπαμπασάκη. 
Διότι: 
Σκοπός της ζωής μας δεν είναι η χαμέρπεια (Ανδρέας Εμπειρίκος)

Πύργος Ελέγχου / Για τη Διάπλαση Παίδων και Ενηλίκων

Σκοπός της ζωής μας δεν είναι η χαμέρπεια (Εμπειρίκος)